loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

 • Użytkownicy online: 1
 • Aktualny czas:
 • pl
 • en
 • de
 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Krajalnica pieczywa (grubość kromek 16 mm), zasilanie 400V
  •  
  • poprzedni
  • następny
  •  
Cena:5625,00 / 6918,75 PLN *
7500.00 / 9225.00 PLN*
Oszczędzasz: 2306.25 PLN
*cena netto / brutto
 • Lozamet
 • Producent: Informacje o producencie
 • Model: MKP.16.7
 • Waga produktu: 94 kg
 • Gwarancja: 12 miesięcy
 • Realizacja zamówienia: dni

średnia: 5.0  ocen: 5
Produkty powiązane / podobne
 • Opis produktu
 • Dane techniczne
 • Pliki do pobrania
 • Opinie Klientów

• wydajność: ok. 150 bochenków/h
• maks. wym. bochenka: 380 x 165 x 90 mm
• grubość kromek: 16 mm
• wymiary: 620 x 760 x 460 mm
• zasilanie: 3 N ~400V 50Hz
• znamionowy pobór mocy: 0,6 kW

LOZAMET jest jedynym polskim producentem, z ponad 30-letnim doświadczeniem      w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu profesjonalnych krajalnic pieczywa. Zastosowanie nowoczesnych technologii, wysokiej jakości materiałów i nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych uczyniły nas liderem na rynku krajowym oraz cenionym dostawcą na rynkach zagranicznych.

Opracowaliśmy własną technologię wykonywania hartowanych noży tnących z nierdzewnej stali martenzytycznej, umożliwiającą ich wielokrotną regenerację.

Krajalnice typu MKP - produkowane i sprzedawane przez LOZAMET z powodzeniem od wielu lat - to jedyne w naszym kraju krajalnice z podnoszoną ramą nożową, ładowaną i rozładowywaną od czoła.

Nasze krajalnice kroją wszystkie rodzaje pieczywa: chleb jasny, tostowy, razowy oraz ciężkie pieczywo ziarniste.

W 2010 roku wzbogaciliśmy naszą ofertę, uruchamiając produkcję wysoko wydajnych krajalnic przelotowych z pionowymi ramami nożowymi, które doskonale kroją także pieczywo o dużych gabarytach – chleby długie i okrągłe.

Krajalnice naszej produkcji to nowoczesne, trwałe, wydajne, bezpieczne i łatwe w obsłudze urządzenia, spełniające standardy UE. Są przeznaczone do pracy ciągłej zarówno w piekarniach, jak i w sklepach, punktach gastronomicznych oraz w zakładach zbiorowego żywienia.

1      CHARAKTERYSTYKA KRAJALNICY

1.1 Zastosowanie

Krajalnica MKP przeznaczona jest do krojenia pieczywa w bochenkach na kromki. W zależności
od wykonania krajalnicy, grubość krojonych kromek może wynosić 09,11,13 lub 16 mm. Krajalnica
jest fabrycznie przystosowywana przez producenta do krojenia pieczywa na kromki o odpowiedniej
grubości.

Konstrukcja krajalnicy umożliwia krojenie pieczywa o gabarytach nie przekraczających
następujących wymiarów: długość 40cm, szerokość 17cm, wysokość 9 cm . Obsługa krajalnicy jest
jednoosobowa.

I Każde inne użycie krajalnicy jest niezgodne z przeznaczeniem i niebezpieczne.

Zabrania się krojenia innych produktów i materiałów niż pieczywo np : wędlin, serów,
mięsa, drewna, tworzywa sztucznego, tektury itp.

1.2 Charakterystyka techniczna

Krajalnice pieczywa MKP-09.6 , MKP-11.6 , MKP-13.6 i MKP-16.6 są maszynami o napędzie
elektrycznym, zasilanymi prądem jednofazowym. Nie nadają się do eksploatacji w warunkach
wielogodzinnej pracy ciągłej.

Proces krojenia odbywa się cyklicznie. Przeznaczone są głównie do eksploatacji w zakładach
zbiorowego żywienia, sklepach lub małych punktach gastronomicznych.

Lp.

Dane techniczno - eksploatacyjne

Jedn

MKP-
09.6

MKP-
11.6

MKP-
13.6

MKP-
16.6

1

Grubość kromki

mm

9

11

13

16

2

Efektywny czas pokrojenia bochenka chleba

s

30

25

25

20

3

Wymiary qabarytowe A x B x H

mm

600x650x460

4

Masa

kg

90

5

Silnik prądu zrriennego

- pobór mocy

- napięcie zasilania

- rodzaj prądu

kW
V
Hz

0,7
230
1 N~50 Hz

6

Wynik pomiaru głośności.
- Równoważny poziom ciśnienia akustycznego
na stanowisku pracy dla serii pomiarowej
Labo 5 min.

dB(A)

70,0

7

Stopień ochrony IP

 

IP21

Krajalnice pieczywa MKP09.7 ; MKP-11.7 ; MKP-13.7 i MKP-16.7 są maszynami o napędzie
elektrycznym, zasilanymi prądem trójfazowym. Przystosowane są do pracy ciągłej. Proces krojenia
odbywa się cyklicznie.

Przeznaczone są do eksploatacji np. w piekarniach zakładach zbiorowego żywienia, sklepach,
małych punktach gastronomicznych.

Lp.

Dane techniczno - eksploatacyjne

Jedn

MKP-
09.7

MKP-
11.7

MKP-
13.7

MKP-
16.7

1

Grubość kromki

mm

9

11

13

16

2

Efektywny czas pokrojenia bochenka chleba

s

30

25

25

20

3

Wymiary qabarytowe A x B x H

mm

600x650x460

4

Masa

kg

90

5

Silnik prądu zmiennego

- pobór mocy

- napięcie zasilania

- rodzaj prądu

kW
V
Hz

0,6
400
3N-50 Hz

6

Wynik pomiaru głośności.
- Równoważny poziom ciśnienia akustycznego
na stanowisku pracy dla serii pomiarowej
l_Aea 5 min.

dB(A)

70,0

7

Stopień ochrony IP

 

IP21

Pomiary głośności krajalnic wykonano na stanowisku pracy zgodnie z normami PN-81/N-01306

i PN-N-01307:1994.

1.3    Ogólny opis wyrobu

Główna cześć krajalnicy stanowią :

■ Rama (rys.2 poz.1), z zmontowanymi nożami - piłkami do cięcia pieczywa. Rama posiada układ
odciążający z zespołem sprężyn (rys.5 poz.7), dzięki któremu siła potrzebna do podniesienia ramy
wynosi około 50N.

■ Zespół grzebieni - grzebień podający (rys.2 poz.3) i grzebień oporowy (rys.2 poz.2).

■ Zespół napędu (rys.5 ) - którego integralną częścią jest silnik elektryczny (rys.5 poz.1), który wraz
z zespołem korbowodów (rys.6 poz. 1,3) nadaje ramom nożowym ruch posuwisto-zwrotny.

■ Tłumik hydrauliczny (rys.6 poz.4) - odpowiedzialny za prędkość opadania ram nożowych
(fabrycznie ustawiony tłumik pozwala opaść ramie z górnego położenia do położenia dolnego w
przeciągu 15 sekund). Użyty w tłumiku olej hydrauliczny AMORTYZOL 15-WL 150 według
informacji zawartych w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Substancji Chemicznej nie zawiera
składników niebezpiecznych w ilościach kwalifikujących go do substancji niebezpiecznych.

2      INSTRUKCJA MONTAŻU

Pomieszczenie przeznaczone do eksploatacji krajalnicy pieczywa powinno posiadać:

• Odpowiednią instalację elektryczną

• Dobre oświetlenie

Wymagane oświetlenie na stanowisku pracy 300 Lx.

• Skuteczną wentylację

2.1    Rozpakowywanie krajalnicy

a) Zdemontować wieko od ścian bocznych skrzyni.

b) Odbić ściany boczne od palety.

c) Zdjąć kaptur foliowy z krajalnicy.

d) Odkręcić 4 śruby mocujące uchwyty transportowe do dolnej części korpusu krajalnicy.
Zdemontować uchwyty transportowe (rys.1 poz. 16) z palety (rys.1 poz.15).

e) Przenieść krajalnicę z palety na miejsce gdzie ma być zainstalowana.

Krajalnicę przenosić chwytając za dolną część korpusu (rys. 1 poz. 1) w pobliżu
nóżek ( rys. 1 poz. U).

Ze względu na swoją masę 90 kg, maszyna może być przenoszona przez dwóch
mężczyzn.

Po rozpakowaniu krajalnicy należy przeprowadzić segregację materiałów użytych
na opakowanie. Materiały takie jak: drewno, płyta pilśniowa, papier tektura, elementy
stalowe, folia, tworzywa sztuczne, styropian przekazać do odpowiednich punktów
zajmujących się zbiórką, odzyskiem, recyklingiem, utylizacją odpadów.
Elementy opakowania można też zwrócić do producenta krajalnicy ŁZM LOZAMET.

2.2    Ustawienie krajalnicy

I Stanowisko pracy powinno zapewnić obsługującemu krajalnicę powierzchnię

minimum 2 m2 Powierzchnia pól odkładczych powinna być dostosowana do ilości
krojonego chleba.

Na stanowisku pracy powinna znajdować się Skrócona Instrukcja Obsługi krajalnicy.

2.2.1 Ustawienie krajalnicy na stole

W przypadku ustawienia krajalnicy na stole powinien być on odpowiednio wytrzymały i mieć
odpowiednią wysokość (od 750 do 850mm ). Po ustawieniu należy sprawdzić, czy maszyna stoi
pewnie na wszystkich gumowych nogach i czy jest wypoziomowana. W razie potrzeby dokonać
regulacji.

Do regulacji służy jedna z nóg (rys.1 poz.9), której wysokość można ustawić poprzez wkręcanie
lub wykręcanie śruby regulacyjnej (rys.1 poz.8). Po wyregulowaniu zabezpieczyć ustawienie położenia
nakrętką kontrującą (rys.1 poz.7).

2.2.2 Ustawienie krajalnicy na wózku

Krajalnica może być ustawiona na specjalnym wózku typu WK-1 produkcji ŁZM LOZAMET
(rys.8). Krajalnicę należy przykręcić do wózka WK-1 śrubami M8x55 (rys.8 poz.1) wykorzystując
otwory M8 w korpusie krajalnicy po uprzednim wykręceniu wkrętów, którymi przykręcone są nogi.
Nie należy demontować gumowych nóg.

I Krajalnica musi stać na wózku na gumowych nogach i być do niego przykręcona.

Po ustawieniu wózka z krajalnicą w miejscu gdzie ma być zainstalowana, należy
zblokować przednie koła przez wciśnięcie stopą hamulców (rys.8. poz.4).
Zabezpieczy to przed przemieszczaniem się wózka podczas pracy krajalnicy.

2.3    Instalacja krajalnicy

Podczas instalowania urządzenia należy przestrzegać następujących obowiązujących
przepisów:

• Normy, przepisy, zarządzenia budowlane i przeciwpożarowe.

• Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

• Normy, przepisy, zarządzenia dotyczące instalacji urządzeń elektrycznych.
Instalator powinien:

• Zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tabliczce znamionowej.

• Sprawdzić skuteczność działania wszystkich elementów urządzenia.

• Zapoznać użytkownika z obsługą urządzenia.

2.3.1   Przyłączenie do instalacji elektrycznej

Krajalnica standardowo wyposażona jest w giętki przewód zasilający o polichloroprenowej
olejoodpornej powłoce typu H07RN-F długości ok. 2,5 m. zakończony wtyczką.

• Sprawdzić zgodność parametrów instalacji elektrycznej z danymi na tabliczce znamionowej
krajalnicy pieczywa.

• Dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

• Dokonać przyłączenia krajalnicy pieczywa do instalacji elektrycznej.

2.3.2 Przyłączenie do systemu ekwipotencialnego

Urządzenie wyposażone jest w oznaczony symbolem V zacisk do przyłączenia zewnętrznych
żył wyrównawczych (rys.5, poz.17). Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić
prawidłowość wykonania i skuteczność działania połączeń wyrównawczych zgodnie z normą
PN-IEC-60364-4-41.

I Uruchomienie może nastąpić po potwierdzeniu skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej wynikami pomiarów.

3.1     Przygotowanie krajalnicy do pracy

1 Nowe lub po ostrzeniu noże ( piłki) są fabrycznie konserwowane. W celu ich

odkonserwowania należy po montażu w krajalnicy wykonać próbne cięcie
jednego bochenka chleba, który nie nadaje się do spożycia.

a) Odkręcić kątownik blokujący podnoszenie ramy (rys.1 poz.17), wkręt ponownie wkręcić w ramę.

b) Krajalnicę odkonserwować wykonując próbne cięcie bochenka chleba wg punktu 3.3 po wykonaniu
próbnego rozruchu wg punktu 3.2.

3.2    Próbny rozruch

Sprawdzić działanie krajalnicy w sposób następujący:

a) Ramę (rys.2 poz.1) podnieść do oporu przy pomocy uchwytu (rys.2 poz.7). Grzebień podający
(rys.2 poz.3) wraz z dźwignią (rys.2 poz.5) opadnie do dolnego położenia. Rama (rys.2 poz.1)
zablokowana zostaje w górnym położeniu.

b) Dźwignię (rys.2 poz.5) podnieść do oporu zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce obok dźwigni
Rama (rys.2 poz.1)zostanie odblokowana i zacznie wolno opadać ze stałą prędkością, aż do
położenia poziomego (dolnego) jak na (rys.1 poz. 2), które odpowiada zakończeniu cyklu pracy.

c) Ustawić wyłącznik (rys.3 poz.1) w położenie „ I " . Zaświeci się lampka kontrolna na wyłączniku
sygnalizująca załączenie zasilania elektrycznego.

d) Powtórzyć czynności wg punktu a) i b) przy załączonym napędzie maszyny.

3.3    Czynności podczas krojenia pieczywa

a) Włączyć zasilanie głównym wyłącznikiem odcinającym znajdującym się w pomieszczeniu.

b) Włączyć krajalnicę ustawiając wyłącznik (rys.3 poz.1) ustawić w położeniu „ I ". Powinna
zaświecić się pomarańczowa lampka kontrolna na wyłączniku sygnalizująca załączenie zasilania
elektrycznego.

c) Ramę (rys.2 poz.1) podnieść do oporu przy pomocy uchwytu (rys.2 poz.7). Grzebień podający
(rys.2 poz.3) wraz z dźwignią (rys.2 poz.5) opadnie do dolnego położenia. Rama zablokowana
zostaje w górnym położeniu (rys.2 poz.1).

d) Bochenek chleba ułożyć na grzebieniu podającym (rys.2 poz.3) i przesunąć go w głąb do oporu.

e) Usunąć ręce spod ramy z nożami - piłkami. Dźwignię (rys.2 poz.5) podnieść do oporu zgodnie
z kierunkiem strzałki na tabliczce obok dźwigni.

f) Rama (rys.2 poz.1) zostanie odblokowana i zacznie opadać. Jednocześnie załączy się silnik
napędzający noże (piłki), które kroją chleb.

g) Po przekrojeniu chleba i opadnięciu ramy w dolne położenie, silnik napędu noży (piłek) wyłączy się
samoczynnie.

h) Po wyłączeniu silnika zdjąć pokrojony chleb i ułożyć go w pojemniku.

i) Jeśli używamy półki odkładczej skośnej (rys.1 poz.11) przymocowanej nad półką płaską
(rys. 1 poz. 10), możemy wykorzystać ją do pakowania chleba w torebki foliowe.

j)   W celu pokrojenia kolejnego bochenka podnieść ponownie ramę nożową w góme położenie
i powtórzyć kolejne czynności zaczynając od pkt. c).

3.4    Czynności po zakończeniu pracy

Po zakończeniu krojenia należy:

a) Wyłączyć krajalnicę ustawiając wyłącznik (rys.3 poz.1) w położeniu „ O ". Pomarańczowa lampka
na wyłączniku powinna zgasnąć.

b) Wyłączyć zasilanie głównym wyłącznikiem odcinającym znajdującym się w pomieszczeniu lub
wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z kontaktu.

c) Oczyścić noże z pozostałości chleba używając odpowiednich narzędzi i zachowując szczególną
ostrożność, chronić ręce przed pokaleczeniem.

d) Usunąć okruchy chleba z powierzchni maszyny i szuflady (rys.4 poz.1).

3.5    Uwagi eksploatacyjne

W czasie krojenia rama nożowa opada ze stałą prędkością
zabrania się jej dociskania dla przyśpieszenia krojenia.

W przypadku zablokowania się noży tnących w pieczywie należy:

- natychmiast wyłączyć zasilanie elektryczne
podnieść ramę z nożami - piłkami

wyjąć nie przekrojone pieczywo z maszyny.
Przed ponownym przystąpieniem do krojenia należy sprawdzić czas opadania ramy.
Gdy rama opada zbyt szybko należy dokonać regulacji tłumika hydraulicznego
zgodnie z pkt. 5.2 C) poz. 1.

W przypadku pęknięcia noża tnącego - piłki należy:

- natychmiast wyłączyć zasilanie elektryczne

podnieść ramę z nożami - piłkami, wyjąć nie przekrojone pieczywo z maszyny
usunąć części pękniętego noża tnącego- piłki z maszyny
wymienić pękniętą piłkę na nowa zgodnie z instrukcją pkt. 3.5.2.

Jeżeli podczas krojenia nastąpiło pęknięcie noża tnącego - piłki, to krojone
pieczywo nie nadaje się do spożycia.

Producent Krajalnic udziela gwarancji na trwałość ostrza noża - piłki w wysokości
200 roboczogodzin jej pracy. W przypadku pękania piłek, udziela się 12 miesięcznej
gwarancji.

3.5.1 Warunki wymiany i ostrzenia zużytych noży tnacych-piłek

1) Noże tnące-piłki nowe i zużyte po ostrzeniu należy wymieniać całymi kompletami.

2) Różnice w wymiarach wysokościowych H wszystkich pitek w komplecie zakładanym do krajalnicy
muszą się zawierać w granicach ± 0,3mm.

3) Komplety piłek zakładanych do krajalnicy należy ostrzyć tak aby ich wymiary wysokościowe po
ostrzeniu zawierały w granicach H ± 0,3mm.W konsekwencji należy piłki ostrzyć do wymiaru
najbardziej zużytej naostrzonej piłki.

4) Wymiar piłki zużytej po ostrzeniu nie może być mniejszy niż H= 5 ± 0,3mm.
W przypadku H< 4,7mm piłka nie nadaje się do eksploatacji.

 

Ilość ostrzeń

Wymiar H ± 0,3mm

1 ostrzenie

6,5

piłka nie eksploatowana

2 ostrzenie

6

3 ostrzenie

5,5

4 ostrzenie

5

3.5.2 Instrukcja wymiany noży tnących -piłek

a) Zdjąć osłonę (rys.2 poz.8) odkręcając 4 wkręty (rys.2 poz.9).

b) Zdjąć półkę (rys.1 poz.10,11).

c) Z ramy (rys.2 poz.1) zdjąć osłonę przednią wraz z uchwytem (rys.2 poz.7) odkręcając 4 wkręty.

d) Podnieść do góry ramę z nożami (rys.2 poz.1).

e) Ramę z uszkodzonym nożem wysunąć do przodu - ustawić przy pomocy pasków klinowych
pokręcając korbowodem napędu.

f) Okręcić nakrętkę (rys.7 poz.6) i wyciągnąć uszkodzony nóż.

g) Założyć nowy nóż, założyć podkładkę rys.7 poz.5), nakręcić nakrętkę (rys.7 poz.6) i dokonać
naciągu noża. Ugięcie noża na środku długości przy nacisku palcem powinno wynosić około 3 mm.

h) Zamontować osłonę przednią wraz z uchwytem (rys.2 poz.7), półkę (rys.1 poz.10,11), osłonę
(rys.2 poz.8), przykręcić 4 wkręty (rys.2 poz.9 ).

3.5.3  Postępowanie w przypadku wycieku oleiu

Krajalnica wyposażona jest w tłumik hydrauliczny (rys.6 poz.4), w którym zastosowano olej Amortyzol
15-WL150. Zgodnie z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa Substancji Chemicznej nie zawiera on
składników niebezpiecznych w ilościach kwalifikujących go do substancji niebezpiecznych.
W przypadku wycieku i rozlania oleju należy:

a) Wyłączyć zasilanie elektryczne maszyny

b) Zebrać olej mieszając go uprzednio z ziemią, piaskiem lub innym materiałem pochłaniającym,
dostępnym sprzętem i umieścić w oznakowanym szczelnym pojemniku, do późniejszego
składowania w wyznaczonym do tego miejscu.

c) Zgłosić krajalnicę do naprawy

I Zabrania się eksploatowania krajalnicy z niesprawnym tłumikiem hydraulicznym

I W przypadku wycieku lub rozlania oleju, unikać kontaktu ze skórą i oczami, używać

masek ochronnych, ubrań powlekanych, butów na gumowej podeszwie.

3.5.4 Wycofanie krajalnicy z eksploatacji, demontaż oraz złomowanie

Po całkowitym utraceniu przez krajalnicę pieczywa jej właściwości użytkowych należy:

a) Przeprowadzić demontaż jej elementów.

b) Przeprowadzić segregację materiałów i elementów.

- elementy metalowe złomować,

- zlać olej z tłumika i przekazać do utylizacji,

- elementy gumowe przekazać do utylizacji (paski klinowe, stopy nóg, zderzaki gumowe,
pierścienie uszczelniające),

- silnik i osprzęt elektryczny przekazać do utylizacji.

4      WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

1 Nieprzestrzeganie poniższych wskazań grozi pokaleczeniem

lub porażeniem prądem elektrycznym.

Przed przystąpieniem do pracy, obsługujący powinien zapoznać się z zasadami:

• Prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji krajalnicy na podstawie niniejszej dokumentacji techniczno-
ruchowej.

• Eksploatacji urządzeń elektrycznych.

• Udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Szczególnie ważne jest, aby:

• Przed pierwszym uruchomieniem krajalnicy, oraz co najmniej raz w roku sprawdzić
skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

• Krajalnicę mogą użytkować i obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie jej
obsługi i które zapoznały się z instrukcja obsługi krajalnicy.

• Nie dopuszczać do obsługi, wykonywania napraw, konserwacji i regulacji krajalnicy osób
do tego nieupoważnionych.

• W razie skaleczenia lub porażenia prądem elektrycznym, niezwłocznie udzielić pierwszej
pomocy.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, regulacji i napraw krajalnicy należy
bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne.

I Zabrania się mycia i polewania urządzenia za pomocą strumienia bieżącej wody.

Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem urządzenia i porażeniem prądem.

5      INSTRUKCJA KONSERWACJI I NAPRAWY

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, regulacji i napraw krajalnicy
należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie elektryczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z zaleceniami
podanymi w niniejszej dokumentacji użytkowanie wyrobu.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego
użytkowania, braku konserwacji bieżącej i okresowej oraz powstałych w wyniku
dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione.

Drobne regulacje, konserwacje i naprawy utrzymujące maszynę w pełnej sprawności
powinny być dokonywane systematycznie lub natychmiast po stwierdzeniu
nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia poważniejszych uszkodzeń maszyny,
należy natychmiast przerwać jej eksploatację i zwrócić się do działającego w danym
rejonie punktu serwisowego lub do producenta o dokonanie naprawy.

5.1 Konserwacja bieżąca

Każdorazowo po zakończeniu krojenia:

a) Oczyścić noże z pozostałości chleba używając odpowiednich narzędzi i zachowując szczególną
ostrożność chroniąc ręce przed pokaleczeniem.

b) Usunąć okruchy chleba z powierzchni maszyny i szuflady (rys.4 poz.1).

5.2 Konserwacja okresowa.
A) Co 1 miesiąc należy:

Sprawdzić napięcie noży tnących-piłek. Ugięcie noża na środku długości przy nacisku palcem powinno
wynosić około 3 mm .W razie konieczności wykonać regulację napięcia noży tnących- piłek.

Przebieg regulacji napięcia noży tnących- piłek:

- zdjąć przednią osłonę wraz z uchwytem (rys.2 poz.7) z ramy z nożami (rys.2 poz.1),
odkręcając 4 wkręty

- dokręcić nakrętki napinające (rys.7 poz.6). W czasie regulacji zwrócić uwagę na jednakowe
napięcie wszystkich noży

- założyć przednią osłonę wraz z uchwytem na ramę z nożami (rys.2 poz.1), przykręcając
4 wkręty.

B) Co 2 miesiące należy:

Sprawdzić i ewentualnie wyregulować napięcie pasków klinowych przenoszących napęd. Po zdjęciu
osłony sprawdzić napięcie pasków naciskając je kciukiem, jeżeli ugięcie w połowie długości paska jest
większe niż 15 mm, należy dokonać regulacji napięcia pasków klinowych.

Przebieg regulacji napięcia pasków klinowych :

zdjąć osłonę (rys.2 poz.8), odkręcając 4 wkręty (rys.2 poz.9),

zluzować 4 nakrętki (rys.5 poz.3 ) i przeciwnakrętkę (rys.5 poz.5),

pokręcać śrubą (rys.5 poz.4) przesuwając w ten sposób podstawę z silnikiem i kołem

pasowym dużym (przesuwanie podstawy z silnikiem powoduje napinanie pasków klinowych),

- wypoziomować silnik podkręcając śrubą (rys.5 poz.6),
sprawdzić napięcie pasków klinowych,

- jeżeli napięcie jest prawidłowe, dokręcić 4 nakrętki (rys.5 poz.3) i przeciwnakrętkę (rys.5 poz.5),

- jeżeli napięcie pasków jest nieprawidłowe, powtórzyć czynności regulacyjne,

po zakończeniu regulacji założyć osłonę (rys.2 poz.8), przykręcić 4 wkręty (rys.2 poz.9).

C) Co 6 miesięcy należy:

1) Sprawdzić swobodny ( bez krojenia chleba) czas opadania ramy z nożami tnącymi -piłkami.
Czas opadania ramy do krańcowego dolnego położenia, przy wyłączonym napędzie powinien
wynosić od 10 do 15 sekund. W razie konieczności, wykonać regulację tłumika hydraulicznego.

Przebieg regulacji tłumika hydraulicznego :

- zdjąć osłonę (rys.2 poz.8), odkręcając 4 wkręty (rys.2 poz.9),

- czas opadania ramy zależy od wyregulowania tłumika hydraulicznego (rys.6 poz. 4),

- dokonać regulacji tłumika przy pomocy śruby regulacyjnej (rys 6 poz.8),

po zakończeniu regulacji założyć osłonę (rys.2 poz.8), przykręcić 4 wkręty (rys.2 poz.9).

2) Sprawdzić siłę potrzebną do podniesienia ramy z nożami tnącymi -piłkami. Siła potrzebna do
podniesienie ramy w krańcowe góme położenie wynosi około 50N ( 5 kG ).

W razie konieczności wykonać regulację napięcia sprężyn układu odciążającego.

Przebieg regulacji sprężyn układu odciążającego :

- zdjąć osłonę (rys.2 poz.8), odkręcając 4 wkręty (rys.2 poz.9),

- dokonać regulacji napięcia sprężyn (rys.5 poz.7) przy pomocy śrub regulacyjnych (rys.5 poz.8)
po zakończeniu regulacji założyć osłonę (rys.2 poz.8), przykręcić 4 wkręty (rys.2 poz.9).

5.3    Naprawy i remonty

Producent krajalnic - Łódzkie Zakłady Metalowe „LOZAMET" Spółka z o.o., poprzez swoją
służbę serwisową zapewnia naprawy u odbiorcy oraz przeprowadza remonty w siedzibie producenta.

5.4       Wykaz typowych uszkodzeń i zalecane sposoby naprawy.

 

 

 

 

 

 

OBJAWY

PRZYCZYNA

SPOSÓB USUNIĘCIA

Po zwolnieniu blokady
rama opuszcza się,
noże krojąchleb,
lecz następuję
zatrzymywanie się
ramy położeniu
pośrednim.

Zbyt duże opory
ruchu.

Wyłączyć dopływ energii elektrycznej. Podnieść
ramę. Wyjąć nie przekrojony całkowicie chleb.
Opuścić ramę sprawdzając w całym zakresie
ruchu, czy grzebień nie zawadza i nie trze o noże
tnące. Jeżeli tak, to zęby grzebienia odgiąć, aby
nie dotykały w żadnym położeniu do noży tnących.
Jeżeli noże oblepione są pieczywem oczyścić je
ostrożnie.

Rama zbyt szybko
opada.

Wyregulować tłumik zgodnie z pkt. 5.2 C) poz. 1.

Tępe noże- piłki.

Zamontować komplet nowych noży tnących - piłek
zgodnie z pkt.3.5.2.

Krajalnica wyłącza się
w trakcie krojenia.

Przeciążenie
silnika

Zadziałało zabezpieczenie termiczne na skutek
zbyt intensywnej eksploatacji maszyny. Odczekać
czas do schłodzenia silnika i uruchomić ponownie
maszynę.

Głośna praca

Maszyna nie stoi
pewnie na
wszystkich
nogach.

Przy pomocy regulowanej nogi ustawić pewnie
maszynę zgodnie z pkt.2.2.1.

Luzy pomiędzy

elementami

współpracującymi.

Wyregulować położenie mimośrodu (rys.2 poz.6)
przy dźwigni blokady ramy. Ewentualny luz należy
skasować. Wyregulować przez obracanie
mimośrodów luz między krzywkami lewą i prawą
oraz rolkami współpracującymi z nimi.

Zbyt słabo napięte
noże - piłki.

Wyregulować naciąg noży tnących zgodnie
z pkt. 5.2 A).

Zużyte tuleje
łącznika

Wymienić tuleje łącznika (rys.6 poz.7).

Tarcie pomiędzy

elementami

ruchomymi.

Jeżeli noże trą o boczne powierzchnie grzebieni,
zęby grzebienia odgiąć, aby nie dotykały w
żadnym położeniu do noży tnących- piłek

Po zwolnieniu blokady
rama opuszcza się
zbyt wolno lub zbyt
szybko.

Nie wyregulowany
tłumik.

Wyregulować tłumik zgodnie z z pkt. 5.2 C) poz.1.

Po zakończeniu
krojenia maszyna nie
wyłącza się.

Nie wyregulowany
zespół

mikrowyłącznika
górnego.

Wyregulować położenie mikrowyłącznika górnego
(rys.5 poz. 15 G).

Po podniesieniu ramy
do góry maszyna
zostaje uruchomiona.

Nie wyregulowany
zespół

mikrowyłącz ni ka
dolneao.

Wyregulować położenie mikrowyłącznika dolnego
(rys.5 poz.15 D).

6      WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

Standardowo krajalnica pieczywa wyposażona jest w:
4 zapasowe noże tnące -piłki kompletne
Przewód przyłączeniowy z wtyczką
Dokumentację Techniczno Ruchową
Kartę gwarancyjną

Dodatkowo krajalnica może być wyposażona w :

półkę skośną do pakowania pokrojonego pieczywa w torebki foliowe

7      WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH WSPÓLNYCH DLA WSZYSTKICH

TYPÓW KRAJALNIC

Lp.

Nazwa części

Nr rysunku
lub normy

w DT R

rysunek
pozycja

1

Nóżka

MW3-0.0.6

1

9

2

Śruba regulacyjna

AO.A.01.00.00.04.1

1

8

3

Nakrętka kontrująca

AO.A.01.00.00.05.1

1

7

4

Dźwignia

AO.A.15.00.00.00.0

2

5

5

Zderzak

AO.A.01.04.00.02.0

2

4

6

Włącznik typ A126L035U3 400 V
SHURTER                3,5 A

 

3

1

7

Mimośród

AO.A.01.00.00.06.0

2

6

8

Stycznik 11BG09.10 A 230

 

5

12

9

Przekaźnik 2ZZ RG25-1022-28-3230 w obudowie na szynę TS35

5

9

10

Przekaźnik pomocniczy R15 2PDT 10A 250V A C

5

11

11

Mikrowyłącznik BZ-2RW822-A2 HONEYWELL
z obudową typ 5PA1 do mikrowyłączników typu BZ

5

15

12

Przekaźnik przeciążeniowy 11 RFA9.2V3 (1,4*2.3 A ) tylko w krajalnicy
zasilanej: 3N-400, 50 Hz MKP-09.7, MKP-11.7, MKP-13.7, MKP-16.7

5

13

13

Sprężyna

AO.A.08.00.00.01.0

5

7

14

Pas klinowy Hz 710

PN-86/M-85200/06

5

2

15

Wał korbowy

AO.A.06.02.00.01.1

6

1

16

Łącznik kompletny

AO.A.06.03.00.00.0

6

3

17

Tuleja łącznika

AO.A.06.03.00.04.0

6

7

18

Tłumik hydrauliczny

AO.A.09.00.00.00.1

6

4

19

Pierścień uszczeln. MVQ 70-N- 45x3

PN-90/M-73092

6

5

20

Pierścień uszczeln. U1 -14 x 6

PN-72/M-73095

6

6

21

Łożysko 6203-2 Z

PN-85/M-86100

6

9

22

Zderzak

AO.A.01.04.00.02.0

6

2

23

Rolka

AO.A.02.01.03.00.0

7

4

 

 

 

 

24

Silnik rewersyjny z czujnikiem bimetalowym
SNMg71-4C
0,37 kW; 230V; 50Hz; 1330obr/min

(krajalnica 1 - fazowa)

MKP-09.6 ; MKP-11.6
MKP-13.6 ; MKP16.6

5

1

25

Silnik trójfazowy Sh71 -4B 0,37 kW;
50Hz;1370 obr/min

(krajalnica 3-fazowa)

MKP-09.7 ; MKP11.7
MKP-13.7 ; MKP16.7

5

1

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA MKP - 09.6 i MKP - 09.7

1

Grzebień oporowy kompletny

AO.N.04.00.00.00.0

1

5

2

Grzebień podający kompletny

AO.N.03.00.00.00.0

1

6

3

Pitka kompletna

AO.N.02.02.02.00.0

7

1

4

Wspornik przedni

AO.N.02.02.00.01.0

7

2

5

Wspornik tylny

AO.N.02.02.00.02.0

7

3

6

Podkładka

AO.N.02.02.00.03.0

7

5

7

Nakrętka samozab. M4-5-B FeCN

PN-85/M-82175

7

6

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA MKP-11.6 i MKP-11.7

1

Grzebień oporowy kompletny

AO.C.04.00.00.00.5

1

5

2

Grzebień podający kompletny

AO.C.03.00.00.00.5

1

6

3

Piłka kompletna

AO.C.02.02.02.00.0

7

1

4

Wspornik przedni

AO.C.02.02.00.01.0

7

2

5

Wspornik tylny

AO.C. 02.02.00.02.0

7

3

6

Podkładka

AO .A.02.02.00.03.0

7

5

7

Nakrętka samozab. M5-5-B FeCN

PN-85/M-82175

7

6

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA MKP - 13.6 i MKP - 13.7

1

Grzebień oporowy kompletny

AO.D.04.00.00.00.5

1

5

2

Grzebień podający kompletny

AO.D.03.00.00.00.5

1

6

3

Piłka kompletna

AO.C.02.02.02.00.0

7

1

4

Wspornik przedni

AO.D.02.02.00.01.0

7

2

5

Wspornik tylny

AO.D.02.02.00.02.0

7

3

6

Podkładka

AO.A.02.02.00.03.0

7

5

7

Nakrętka samozab. M5-5-B FeCN

PN-85/M-82175

7

6

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA MKP - 16.6 i MKP - 16.7

1

Grzebień oporowy kompletny

AO.M.04.00.00.00.0

1

5

2

Grzebień podający kompletny

AO.M.03.00.00.00.0

1

6

3

Pitka kompletna

AO.C.02.02.02.00.0

7

1

4

Wspornik przedni

AO.M.02.02.00.01.0

7

2

5

Wspornik tylny

AO.M.02.02.00.01.0

7

3

6

Podkładka

AO .A.02.02.00.03.1

7

5

7

Nakrętka samozab. M5-5-B FeCN

PN-85/M-82175

7

6

LOZAMET produkuje maszyny i urządzenia dla gastronomii, jest jedną z największych w Polsce firm tej branży.

Nasze produkty spełniają najwyższe standardy stawiane maszynom i urządzeniom gastronomicznym, a także odpowiadają wymaganym normom europejskim, co potwierdzają uzyskane przez nas certyfikaty. Dzięki temu wyroby LOZAMETU skutecznie konkurują z produktami renomowanych firm zagranicznych i trafiają do klientów w wielu krajach Europy.

Dewizą ŁZM LOZAMET Sp. z o.o.

  • Rodzaj: 
  • Krajalnica
  • Efektywny czas pokrojenia bochenka chleba s: 
  • 20
  • Ilość noży tnących (piłek kompletnych) góra + dół szt: 
  • 24
  • Maksymalna wydajność: 
  • ok. 150 bochenków/h
  • Maksymalne wymiary pieczywa mm: 
  • 380x165x90
  • Moc znamionowa silnika kW: 
  • 0,37
  • Nominalny rozstaw noży tnących mm : 
  • 16
  • Stopień ochrony IP: 
  • IP21
  • Wymiary gabarytowe mm : 
  • 620x760x460
  • Zasilanie Hz: 
  • 3N 400V 50
  • Moc znamionowa kW: 
  • 0,6
Produkty powiązane / podobne