Regulamin zakupów

Uwaga !!! NIe prowadzimy sprzedaży konsumenckiej 

art. 221 kodeksu cywilnego:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – ZWM Mariusz Walczak z siedzibą w Łodzi, ul. Romanowska 55E/55, (1-174 Łódź,  NIP: 725-140-46-55, Regon: 470885862.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.dodatkimasarskiezwm.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i UE

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone i potwierdzone przez sklep (status - w trakcie realizacji)

7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§3 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób.

    za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

- automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (wraz z fakturą proforma umieszczoną w załączniku  oddzielnej wiadomości),(status przyjęto zamówienie)

- w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów. (status w trakcie realizacji)

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 3 ust. 3  Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

6. Kolory i zdjęcia na stronie sklepu są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać faktycznego stanu (w zależności od karty graficznej, monitora klienta) w razie wątpliwości przed zamówieniem prosimy o kontakt.

7. Oferta na stronie sklepu jest ofertą pełna katalogową i nie odzwierciedla stanów magazynowych. Przed złożeniem zamówienia zalecamy telefoniczne potwierdzenie dostępności towaru.

§4 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

   - gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

   - lub przelewem

§5 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

4. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.

5. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-14 dni robocze. Czas ten może ulec wydłużeniu nawet do 20 dni w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru z magazynu producenta. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. W przypadku towaru sprowadzanego na zamówienie (oznaczony w sklepie – towar na zamówienie) termin realizacji to około 14 dni związany z czasem sprowadzenia towaru.

6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.

7. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00.

8. Sprzedawca nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Towaru, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z kurierem w dniu dostawy oraz podanie numeru listu przewozowego, który został umieszczony w informacji, o zmianie statusu zamówienia na wysłane.

9. W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia informację o próbie dostarczenia Towaru w postaci awizo.

10. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia Towar jest do odbioru przez Kupującego w lokalnym oddziale kuriera, skąd można odebrać Towar osobiście – adres oddziału kuriera i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdują się na druku awizo.

 11. Jeśli Towar nie zostanie odebrany z oddziału kuriera, drugiego dnia po awizowaniu, kurier dokonuje ponownej próby dostarczenia.

12. Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, które Kupujący otrzymuje w oddzielnej przesyłce e-mail lub na  życzenie Kupującego pocztą.

13. W przypadku nie odebraniu towaru przez klienta z winy kupującego naliczana jest opłata manipulacyjna związana z kosztami transportu i przepakowaniem magazynowym w wysokości 10 % wartości zamówienia, na powyższą kwotę wystawiana jest faktura VAT obciążająca klienta.

§6 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§7 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

§8 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 10 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”.

Zostaw proszę wiadomość, skontaktujemy się z Tobą możliwe szybko